Navigation
Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o łączne powierzenie
mienia z obowiązkiem wyliczenia, regulaminów pracy i wynagradzania;
przygotowywanie
dokumentów związanych ze zwolnieniem pracownika

Prowadzenie spraw sądowych w zakresie przywrócenia do pracy, uznania
wypowiedzenia
za bezskuteczne, odszkodowań, a także w zakresie naruszenia
dóbr osobistych w miejscu pracy

Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych