Navigation
Prawo Administracyjne

Administracyjne

* odwołania od decyzji administracyjnych;
     * sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych
        oraz skarg kasacyjnych;
           * reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym