Navigation
Prawo Gospodarcze

Gospodarcze

* obsługa prawna przedsiębiorstw, w tym bieżące opiniowanie spraw
i transakcji prowadzonych przez podmiot gospodarczy,

* bieżąca obsługa spraw korporacyjnych,

* przygotowanie umów;

* pomoc przy tworzeniu, rejestracji, przekształceniach i likwidacji spółek,

* rejestracja niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej