Navigation
Prawo Cywilne

Cywilne

Świadczenie usług prawnych m.in. w obszarze: 

v     roszczeń wynikających z umów, czynów niedozwolonych,

v     zagadnień dotyczących wad oświadczenia woli, własności, ograniczonych
praw rzeczowych (w szczególności służebności),

v     bezpodstawnego wzbogacenia, prawa konsumenckiego

poprzez:  porady prawne,

sporządzanie opinii prawnych i projektów umów,

sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych,

                                            reprezentowanie przed sądami