Navigation
Zasady rozliczeń

Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju i
terminu wykonania zlecenia oraz nakładu pracy.

Mając na uwadze potrzeby klientów, proponujemy następujące systemy rozliczeń:

  • ustalenie kwoty wynagrodzenia z tytuły udzielenia jednostkowej porady
    prawnej lub prowadzenia sprawy  
  • miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe  – propozycja szczególnie kierowana
    do podmiotów wymagających stałej obsługi  prawnej
  • ustalenie stawki godzinowej