Navigation
Rodzinne

Rodzinne

sprawy z zakresu postępowania w sprawach małżeńskich oraz stosunków między
rodzicami a dziećmi, w tym separacja, rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów
z dzieckiem, ustanowienie opieki.

poprzez:  
 - porady prawne,
   - sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych,
      -reprezentowanie przed sądami,
         -opracowywanie porozumień między stronami